• Bitzer
    Bitzer 

Bitzer

Pliki

Katalogi

Zbiorniki czynnika chłodniczego (en) pobierz

Hermetyczne sprężarki Scroll ESH (en) pobierz

Półhermetyczne sprężarki kompaktowe CSH (en) pobierz

Półhermetyczne sprężarki śrubowe HS 85 (en) pobierz

Półhermetyczne sprężarki śrubowe (en) pobierz

Tandemy półhermetyczne sprężarek tłokowych (en) pobierz

Półhermetyczne sprężarki tłokowe (en) pobierz